CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Thông tin cổ đông

Thông báo họp đại hội cổ đông bất thường

(06/06/2019)
Thông báo họp đại hội cổ đông bất thường

Thông báo đại hội cổ đông bất thường

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

(08/04/2019)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Vui lòng xem Tại đây
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Các cổ đông vui lòng truy cập để xem TẠI ĐÂY.

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(23/03/2018)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ĐỐI TÁC


Messenger